Proeco

Els productors ecològics de Cerdanya s’uneixen sota en nom de Proeco amb un objectiu clar: donar visibilitat als productors i als seus productes mitjançant una nova Website des d’on els usuaris poden informar-se sobre com contactar i on ubicar cadascun dels productors que formen part de l’associació. A Motiva, n’hem dissenyat la identitat corporativa, realitzat les fotografies, And Graphic Design i programació de la Website amb un interès especial per tractar-se d’un projecte que mostra un clar respecte pel medi ambient i per la gent que se’n preocupa.

DISCOVER WHAT WE CAN DO FOR YOUContact

A simple call.

You can call us at
+34 686 459 227

Instantly, On your mobile.

Our WhatsApp is:
+34 686 459 227

Explain us.

You can use the form below and tell us the project you have in mind.

10 + 12 =

6 + 2 =

If you continue browsing this website, You agree to use cookies. More information.

The cookie settings on this website are defined as "Allows cookies" To provide you with a better browsing experience. If you continue using this website without changing your cookie settings or clicking on "Accept" We will understand that you agree.

Close